menu
Herskind Forsamlingshus

Herskind Forsamlingshus

Velkommen til Herskind Forsamlingshus

Herskind forsamlingshus bliver brugt til rigtig meget forskelligt.

Udlejninger til fester, generalforsamlinger, seniorklub, Quindeaften, dilettant, blomsterbinding, foredrag, sypiger, sundhedsdag, Babycafe´ fællesspisning osv.

Se under kommende arrangementer.

Kontingent for kalenderåret 2022

Pr. Husstand kr 175,00 – Folkepensionister kr 100,00

Se alle medlemsfordele på forsamlingshusets hjemmeside

Priser for leje af forsamlingshuset kan ses på bagsiden

Kontingent indbetales på forsamlingshusets konto i Sparekassen Danmark

reg. 9436 konto 4340030759 eller MobilePay 58783. ved indbetaling skriv vejnavn + hus nr.

Gerne senest d. 1. februar