menu
Herskind Forsamlingshus

Bestyrelsens beretning for 2020

Bestyrelsens beretning for 2020

Bestyrelsens beretning for kalenderåret i 2020, aflagt på den årlige generalforsamling, d. 28. januar, 2021  ( afholdt online )

Året 2020, har i allerhøjeste grad været præget af pandemien. Dog kom vi godt fra start i 2020, hvor der var mange udlejninger til ect. familiefester og generalforsamlinger, men fra medio marts og indtil 1/7, lå alt stille, stort set alle bookninger, blev flyttet til august og september, hvor der var mange udfordringer med at få plads til alle konfirmationerne.

Vi var desværre nødsaget  til at annullere 2 lejekontrakter, og betale depositum tilbage, da der ikke var flere ledige weekender.

Der kom atter optimisme, folk havde lyst til at holde fester igen, forsamlingshuset fik stort set alle weekender resten af året booket, og glæden var stor i bestyrelsen, indtil pandemien igen viste ”tænder”.

fra medio oktober og året ud, blev alle aftaler annulleret, og depositum betalt tilbage, denne gang ikke om-bookinger, da folk ikke havde megen tiltro til fremtiden og hvornår de kunne holde fest.

De manglende udlejninger, kan ses i vores regnskab, da vi ”spiser” af beholdningen. Den månedlige indtægt fra huslejen kan ikke bære alle faste udgifter.

I foråret fik vi renoveret skænkestuen, således vi kunne byde gæsterne velkommen tilbage i nye og fine rammer. Der blev lagt nyt gulv, nye skabe, lamper samt malet vægge og paneler.

I køkkenet, er der kommet nyt stort emfang, med god sugeevne, således vi slipper for fedtede hylder i køkkenet.

Bestyrelsen havde endvidere planer om renovering af salen i efterår 2021, men dette er udsat på ubestemt tid, da vi skal have styr på økonomien igen.

Forsamlingshuset har dog ikke ligget stille hen i efteråret. Dog har de aktiviteter der har været der, ikke givet nogen indtægt.

Brugsen har holdt bestyrelsesmøder i salen, det samme med landsbyrådet.

Der har været rygestop kursus i samarbejde med sundhedsteamet i Skanderborg  kommune.

Visioner for fremtiden

  • Være synlig i lokalsamfundet, via Herskindsigt og de digitale medier, således nye potentielle lejere får øje på forsamlingshuset  
  • At udlejningerne kommer på niveau med 2019
  • At styrke kassebeholdningen, således der bliver råd til renovering af salen inden for overskuelig fremtid
  • Fortsat arbejde for tilgang af nye medlemmer og flere sponsorer
  • Være opsøgende i forhold til hvad folk efterspørger, eks. aktiviteter
  • Her kan nævnes nuværende aktiviteter: barnevognstræf, nørkledamer, seniorklub, rygestop,
  • alt sammen med til at skærpe interessen for huset