menu
Herskind Forsamlingshus

Bestyrelsens beretning 2022

Bestyrelsens beretning 2022

Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2021, aflagt på den årlige generalforsamling, d. 28. februar, 2022.

Året 2021, var endnu et år, præget af pandamien, idet forsamlingshuset var lukket ned indtil udgangen af apri, herefter var der stadig ingen optimisme blandt lejerne, folk var forsigtige, og bekymrede for at holde fest. Da først varmen kom, steg optimismen, der kom atter gang i udlejningerne, indtil der medio december atter blev lukket ned.

I 2021 blev udlejningen således reduceret til 23 weekendarrangementer, foruden mødeaktivitet på hverdagene. Der blev aflyst 19 weekendarrangementer i  løbet af året, som allerede startede før nedlukningen i november, hvor fest arrangørerne var bekymrede for at holde fest.

Alle aflyste, har fået deres depositum tilbage, hvilket giver en tryghed i at booke, ”for hvis det nu ikke kan lade sig gøre- hvad med depositum?”, sådan er det mange der siger. no problem !

 

I foråret blev der søgt hjælpepakke, godt hjulpet af Jesper U. Bøgh´s kontorpersonale, det lykkedes at få knap kr 20.000,- i hjælpepakke light, udbetalingens str. er reduceret, da vi ikke har en statsaut. revisor.

 

Jeg havde som formand søgt om penge fra Skanderborg kommunes landsbypulje, Den blev søgt januar 2020, i håb om, vi skulle renovere salen, Vi fik tilsagn på kr 150.000,- / efter krone til krone princippet.

Som vi i foråret takkede nej til pga usikkerheden

Bestyrelsen valgte at slå koldt vand i blodet pga nedlukningen, ingen udlejning – ingen penge i kassen.

Formanden søgte ligeledes Skanderborg kommune, om udsættelse med tilbagebetaling på rentefri lån, dette for ikke at tømme kassebeholdningen

Optimismen steg igen i efteråret, da der kom fuld knald på udlejningerne, en ny ansøgningsrunde nov. 2021, til landsbypuljen/ den sidste af sin slags. Bestyrelsen besluttede sig for atter at søge til en reduceret etape opdelt renovering af salen. Der blev søgt, bestyrelsen fik tilsagn om kr 110.000,- til nyt loft

Der blev ligeledes søgt om et nyt rentefri lån på 33.000,-, hvilket også blev godkendt

Kontingent til borgerne og sponsortavlen blandt de erhvervsdrivende er begge fornyet

Medlemmerne støtter op omkring forsamlingshuset ved at indbetale kontingent. Nye medlemmer samt gamle trofaste, medlemstallet ligger nogenlunde stabilt, på  omkring 90 medlemmer. Sponsortavlen, her er ligeledes en trofast skare af gamle, og nye kommer til, her er der i 2020 18 sponsorer

 

Kælderen, som blev istandsat i 2020, hvor flere gamle Herskindborgere, hjalp til, bliver nu brugt til klublokale af den lokale cykelklub, hvor nogle af medlemmerne, er de samme, som hjalp med istandsættelse af kælderen.

 

Integrationskaffe, nye borgere i Herskind, Skivholme, Herskind Hede bydes velkommen sammen med deres naboer. Det blev  holdt i september. Det er landsbyrådet, der er tovholder på dette arrangement, men hvor alle foreninger er til stede.

 

Visioner for fremtiden  

 • være synlig i lokalsamfundet, via digetale medier, således nye potentielle lejere får øje på forsamlingshuset
 • Hjemmesiden hele tiden er opdateret og spænende, hvilket Robin, som er medarbejder på Jesper U. Bøgh´s kontor hjælper med
 • At udlejningerne kommer godt i gang, således det kommer på niveau med tiden før coronaen
 • Fortsat arbejde for tilgang af nye medlemmer og flere sponsorer
 • Være opsøgende i forhold til hvad folk efterspørger af aktiviteter

 

Tiltag i 2022

 • Salen påbegyndes renovering, som bliver etape opdelt
 • Etape 1.
 • Ny akustik loft
 • Nye el- install.
 • Scene brydes ned – stolerum lægges til salen
 • der lægges nyt gulv, hvor scenen er, og eksisterende gulv slibes og lakeres
 • Radiatorer flyttes/ skiftes
 • væggene males
 • Trappe til scenen fjernes, som frigør areal tilect. flagstænger og gl. borde
 • indkøb af nye borde samt vogn til borde ( fondes søges foråret 2022 )
 • Etape 2
 • nye vinduer ( fonde søges til energi optimering )
 • køleskabene i salen integreres i et skab med bord
 • maling/ efterrep. af vægge

 

Fremtiden:

 • Bestyrelsen er i dialog med Boldklubben omkring etablering af et nyt kulturhus ifm. hallen
 • Bestyrelsen skal arbejde videre med dette ved at besøge andre steder med samme konstruktion
 • for at få ideér og gode råd
 • Bestyrelsen skal endvidere afdække den økonomiske del – hvordan når vi til resultat om 10 år ??

 

Herskind forsamlingshus og Dagli´Brugsen,  bliver 130 år d. 21. februar

 

 

 

p.b.v.

Anna Marg