menu
Herskind Forsamlingshus

Bestyrelsens beretning 2023

Bestyrelsens beretning 2023

Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2022, aflagt på den årlige generalforsamling d. 6. februar, 2023

Året 2022, var et år, hvor coronaen startede og satte en ”kæp i hjulet” og som bevirkede nedlukning,  og aflysninger, da ingen større eller mindre  forsamlinger måtte samles, Hvilket dog blev ophævet omkring februar.

Bestyrelsen havde besluttet, at påbegynde renovering af salen, hvilket indebar en aflysning af alle aktiviteter i salen indtil 1/4.Skænkestuen kunne bruges til de generalforsamlinger, som normalt finder sted i foråret, samt mindre mødeaktivitet.

De fleste af de gamle borde blev solgt, lamper ja alt, hvad der ikke kunne bruges blev solgt.

Renovering af salen, som indebar nedbrydning af scenen, nyt lydakustisk loft, opdeling af depotrum til borde/stole, hvilket gav plads til et legerum til børnene.

Når man piller ved et gammelt hus, opstår der ofte uforudsete udgifter, som ikke helt kan tages højde for. Der blev lavet nye elinstallationer, da de eksisterende var på kryds og tværs og med utal af uhensigtsmæssige samlinger  

Finansering af dette skete bla. ved en kommunal pulje, lokale sponsorer, samt andre fondsmidler, desuden har vi brugt af kassebeholdningen.

Det færdige Resultatet er taget godt imod. Salen fremstår nu lys, venlig og nutidig. Den lever op til nutidens krav og standard for et forsamlingshus, som også de yngre har lyst til at leje til fester.

I forbindelse med renovering af salen, er der købt nye letvægtsborde samt ny bordvogn.

Bordvognen krævede dog ekstra opmærksomhed, idet den ikke var brugervenlig, bordene væltede. Kran Elektro´s smedeværksted tog sig ”kærligt” af bordvognen, som nu fungerer perfekt.

Legerummet, som der blev plads til i forbindelse med renoveringen har fået megen ros og anerkendelse blandt børn og børnefamilierne.

Bestyrelsen har taget højde for prisstigninger på el, som bruges til såvel opvarmning samt

den daglige husholdning

Huslejen i lejligheden er sat i vejret pr ¼, endvidere har bestyrelsen valgt at opkræve forbrug af el efter måler ved hver udlejning fra 1/11. her opkræves kr 5, pr kwh

 

Udlejning, her ser vi tendensen og lysten til atter at holde fest, er tilbage på næsten samme

neveau som før coronaen.Ialt 46 udlejninger er det blevet til i 2022, hvilket er tilfredsstillende. Nye udlejere kommer til og mange gamle vender tilbage.

Aktiviteter i forsamlingshuset / Byens lokale mødested

Dagplejen mødes hver 14. dag i forsamlingshuset, med opstart september

Krea gruppen er tilbage onsdag i ulige uger

Seniorkluben mødes onsdage i ulige uger i dagtimerne

Cykelklubben holder til i kælderen, det samme gør ølbryggerne, som langt om længe kom i gang i medio november.

Fredagscafe´er i gang igen i forsamlingshusets regi, med opstart medio nov.

Juletræsfest for børn og deres forældre blev genoplivet 2. søndag i advent, håber på en ny tradition blandt de minndre børn.

Trivselsrådet på Herskind skole og børnehus holder en årlig mor eller far aften, hvor de låner forsamlingshuet imod der betales for forbrug.

 Der blev endvidere holdt Integrationskaffe i juni, hvor landsbyrådet og alle foreninger står bag dette arrangement, hvor nye borgere og deres naboer inviteres til kaffe og hygge i forsamlingshuset

Forsamlingshuset og Brugsen blev 130 år d. 21. februar, hvilket ikke blev markeret hverken i forsamlingshuset eller Brugsen

Forsamlingshuset og Brugsen havde i efteråret 2 arrangementer, hvor vi lagde hus til og Brugsen leverede ”varen” – underholdningen.

Et samarbejde som bestyrelsen håber kan fortsætte fremadrettet

Bestyrelsen har i 2022, holdt 6 bestyrelsesmøder samt generalforsamling

På generalforsamlingen blev det vedtaget, en kontingentstigning fra kalenderåret 2023.

Hjemmesiden bliver opdateret af Robin, som arbejder på kontoret hos Kran Elektro.

Her kan jeg som formand ligeledes få hjælp til praktiske/ tekniske opgaver.

Ect. da jeg i november skulle indberette hjælpepakke til skat/ altså gøre rede for de penge vi fik i foråret 2021, her var Iben behjælpelig med at indberette dette.

Support til regnskabsprogrammet e-conomic, fås ligeledes hos enten Kran Elektro eller Anne Kaae´s bogholder

 

Visioner for fremtiden

 

At endnu flere få øjnene op for Forsamlingshusets dejlige rammer, ser muligheder, for fester og andre spænende aktiviteter

Der er netop nogle yngre kvinder, som ønsker at starte en strikkeklub op, hver 2. uge i aftentimerne. Jeg har ligeledes fået henvendelse fra foreningsrepr. om at kunne bruge skænkestuen til deres bestyrelsesmøder, frem for at sidde rundt omkring i hjemmene.

Meget tyder på, bestyrelsens vision om ”BYENS HUS” er ved at slå igennem.

HB har ligeledes fået tilbud om at låne salen til yoga, hvis de har plads problemer i hallen.

 

Tiltag i 2023

Skanderborg kommune har i sensommeren varslet, der kommer kloak separering på Langelinie, hvilket indebærer udgifter til dette.

 

Visioner for fremtiden:

Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at markedsføre forsamlingshuset, som byens mødested, stedet hvor der kan holdes fest  - men også andre tiltag, som gavner byens borgere

Bestyrelen arbejder på at lave et årshjul, hvor der er indlagt forskellige aktiviteter  hen over året.

Bestyrelsen har ligeledes deltaget i borgermøde i juni, i hallen  omkring fremtidens forsamlingshus

 

Kommende tiltag i form af forbedring/ renovering

  • ny industriovn
  • køleskabe i salen integreres i skab og med bord
  • Nye vinduer / energioptimering (fonde søges)

akustik paneler mellem vinduerne i salen