menu
Herskind Forsamlingshus

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Generalforsamling, mandag d.5.2.24, kl 19:30 i Herskind forsamlingshus.

 

Tilstede var bestyrelsen: Anna Marg., Kirsten, Jesper, Marianne samt 11 fremmødte. 

1: Valg af dirigent:  Anne Kaa

2: Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse:  Godkendt

3: Regnskab fremlægges til godkendelse:  Godkendt

4: Indkomne forslag:  ingen

5: Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår en stigning af kontingent 2025, Pr. husstand kr 350,-

Pensionister kr. 250,-

 

6: Valg af bestyrelse:

     På valg: Anna Marg.  Kristensen: genvalgt 2 år

                    Jesper U. Bøgh: genvalgt 2 år

                    Henrik Hegn Andersen erstatter Kim

 

  Suppleanter:

                     Mette Bøgh: genvalg 1 år

                     Mikael Strauss erstatter Gudmundur Freyer Omarsson

 

Revisor: Anna Kaa genvalg 1 år

                     Birgit Sigfredsen genvalg 1 år

 

Revisor suppl.:  Børge Pedersen erstatter Rikke V. Teglberg

 

7: Evt.

 Her blev der diskuteret forskellige tiltag:                    

A:  mande aftener og quinde aftener ?

B: Evt. at man kunne få folk til at komme frivilligt og hjælpe til, når der skal afholdes ting ?

C: Skal man evt give lov til ungdomsfester? hvad er aldersgrænsen til ungdomsfester?