menu
Herskind Forsamlingshus

Udlejning ungdomsfest

Ungdomsfest

Herskind forsamlingshus byder også velkommen til de unge, der ønsker at holde fest

Nedenfor kan du finde vores information vedrørende afholdelse af ”ungdomsfest” i Herskind forsamlingshus.

”Ungdomsfest” er fællesnævner for fødselsdage – alle op til og med 25 år, skoleafslutninger, svendegilde, studentergilde o. lign.

Der skal være 2 forældre underskrifter på lejemålet indgåelse.  

Medlemmer:  Lejeprisen  pr. døgn er 2.500 + forbrug af el efter måler +  rengøring kr 650,- pr time 

Ikke medlemmer: lejeprisen pr. døgn 3.200 + forbrug af el efter måler + rengøring 650,- pr time

Festen SKAL være en lukket fest.

Der SKAL være  voksenansvarlige. 1 pr. 10. ung, under 25 år.

Der SKAL foreligge en liste over de voksenansvarlige, som er tilgængelig for udlejer 1 uge før lejen

De voksenansvarlige skal være Ædru under hele festen

 

Festen skal slutte kl. 02.00.

Festen må ikke flyttes udenfor, og døre vinduer holdes lukket.

Vi tåler ikke naboklager, grundet høj musik m.m.

Salg af drikkevarer er IKKE tilladt.

Depositum kr. 6.000,00.

Inden huset forlades, er der nogle ting, I selv skal ordne.

Der skal fejes i hele huset.

Borde, Stole tørres af – også underneden.

Evt. Opkast tørres op.

OBS udeareal: der må ikke ligge cigaretskod, dåser/ affald – ryddes op inden huset afleveres.

Vi ønsker Jer en god fest, og at I passer på vores Fælles Hus

Opstår der skader på huset, er det lejerne, der drages til ansvar, og skal betale for at udbedre skaderne.

Vedtagelse af udlejning til ungdomsfester, er prøveordning. Husk du er med til at bestemme og ordning fortsætter eller stoppes igen.

 

Bestyrelsen