menu
Herskind Forsamlingshus

Bestyrelsens beretning 2024

Bestyrelsens beretning 2024

Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2023, aflagt på den årlige generalforsamling d. 5. februar, 2024.

Året 2023, var året uden de store armbevægelser, ingen renovering eller ombygning.

Vi har ganske vist brugt penge til vedligeholdelse og lidt forbedring. Vinduerne er malet udvendigt, endvidere er der opsat et lille havehegn i gårdhaven v/ lejlighed

Den stigende pris på el/varme, er er taget højde for, idet alle udlejninger afregner el efter måler

Bestyrelsen har forsøgt at puste nyt liv i forsamlingshuset, ved at at lave nye aktivitetstiltag, desværre uden den store opbakning fra byen,hvilket har bevirket flere aflysninger. Derfor en revurdering af hvilke aktiviteter der tilbydes.

Maj 2023, fik jeg som formand og mange års bestyrelsesarbejde overrakt Skanderborg prisen ”SPOREN”, som tildeles til en person, som har været med til at gøre en forskel i mange år.Tak til bestyrelsen i Herskind forsamlingshus og menighedsrådet, som havde indstillet mig.

Forsamlingshusets kælder summer af liv flere gange om måneden, idet en lokal ølkub, brygger øl i kælderen, som bevirker der ofte dufter liftigt af de gyldne dråber. Dog stiles der efter, der ikke brygges øl, når huset er udlejet til fester, da det oftest er wekenderne ølklubben mødes. 

Legerummet, som blev etableret i forbindelse med renovering af salen, er taget særdeles godt imod blandt de små gæster og deres forældre.

Sponsortavlen er fornyet, til en mere brugervenlig udgave, dette takket være Kran Elektro´s hjælp

Corona Hjælpepakken, som forsamlingshuset modtog i 2021, skulle gendokumenteres, om vi havde fået for mange penge. Her fik jeg hjælp fra kontorpersonalet hos Kran Elektro til at dokumentere indtægter/udgifter. Alt stemte heldigvis overens med første ansøgning til hjælpepakke i 2021.

 

Udlejning:

ligger stabilt år for år, dog har vi mistet en fast månedlig udlejning, idet Herskind folkekøkken blev nedlagt i september ifm. fællesspisning, dette pga faldende antal medlemmer, hvor det fortrinsis var pensionister, som var tilbage, og ikke , har overskud/kræfter til at svinge de store gryder.

Hertha stod pludselig i november, at manglede et fælles mødested, da ders fælleshus med sal er revet ned, da byggeriet var  utidsvarende efter nutidens krav. De mangler derfor et sted at være resten af 2023 samt det meste af 2024, indtil de tage  et nyt fælleshus i brug

Bestyrelsen har forsøgsvis lavet et samarbejde med Sjelle, Skjørring musikere, til en årlig musik cafe´aften. Jesper U. Bøgh er bindeled her.

Aktiviteter:

Bestyrelsen har forsøgt sig med lidt forskellige nye tiltag

Januar, var der planlagt en weekend med mosaik woorkshop, aflyst pga for få tilmeldte

Derimod er fredagscafeérne taget godt imod

Januar, var temaet brætspil og menuen flæskestegsburgere, ca 35 deltog

Familien Frengler Cafe´med brandbiler var et hit, med ca 60 deltagere, som spiste tortila.

Familien Frengler stod for hele arrangementet,  evt. overskud tilfaldt forsamlingshuset.

Quindeaften i marts, var næsten som før coronaen, pæn tilslutning og god fortjeneste.

Planlagte fredagscafe i juni,  m/ gårdmusik og grillpølser, blev aflyst, kun få tilmeldte.

22 september, i anledning af kulturdagen, havde vi et børnearrangement med en jakelmester om eftermiddagen, her deltog ca 35 børn/voksne. Tv2 oj kom forbi. indslag i TV om aftenen, hvor jeg blev interviewet. – samme dag om aftenen spillede de lokale musikere,  Willys people for en meget lille flok i forsamlingshuset,  en meget hyggelig aften.

Krea / second hand marked samme weekend, gik heller ikke, idet kun 4-5 havde bestilt en stand, endnu en aflysning.

oktober Musik cafe´m/ tarteletter og musikere fra Sjelle, var en succes. dejlig musik og hyggeligt publikum,  ca 40 deltagere.

Juletræsfesten 2. søndag i december gik heller ikke. Der var bestilt en proff. julemand, som skulle spille og lege med børnene. han skulle blot have et lille beløb kr 300,- for at være booket, uden at blive brugt..

Seniorklubben kører på 10. sæson, de mødes hver anden onsdag i vinterhalvåret.

Strikkedamerne mødes ligeledes hver 2. onsdag i vinterhalvåret.

Dagplejen mødes 2 gange om måneden, hvor de leger i salen og legerummet

Barselsmødrene, er lidt op og ned. I foråret var der en gruppe som mødtes ca. 1 gang. månedtligt indtil sommerferien

I kælderen er seniorcykelklubben som har klublokale sammen med ølbryggerne

Ølbryggerne betaler kontingent til forsamlingshuset samt betalerel   pr bryg / efter måler

 

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 6 bestyrelsesmøder.

jeg har deltaget i 4 medlemsarrangementer, arrangeret af landsforeningen af forsamlingshusse, samt deltagt i 3 bestyrelsesmøder i forsamlingshuse i Østjylland.

 

Nye Tiltag i 2024

 

Skanderborg  kommune  har  varslet kloakseparering i 2023 – mon det bliver i 2024 ?

RenoSyd varsler ny affaldssortering fra 1/3, hvilket medfører 3 nye opdelte spande,

hvilket der skal forsøges at finde en løsning mht. placering.

1/1,24, overgået til ny forsikringsselskab. Dansø,En bedre og billigere forsikring, hvor stort set alle forsamlingshue er forsikrede. – men der er krav til placering af affaldscontainere, som bestyrelsen må finde en løsning på i samråd med forsikringen.

 

Visioner for fremtiden:

Bestyrelsen arbejder fortsat på at markedsføre forsamlingshuset, som BYENS HUS,

huset hvor alle mødes

Derfor også den aktivitet af forskellige grupper, der kommer.

Den økonomiske del, er ligeledes vigtig at have for øje.

Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at markedsføre forsamlingshusset, huset som er velegnet til familiefester og møder, dette for at sikre god ballance i økonomien.

Til orientering er der d.d. booket frem til 2027, til konfirmationer, dog er der stadig plads til mange udlejninger såvel i indeværende år, samt de kommende år